HOTSPOT
คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาจากท่าเรือคิตาคิวชูและสมาคมส่งเสริมการขนส่งสินค้าท่าเรือคิตาคิวชู ได้เข้าเยี่ยมช

     เมื่อเวลา 09.45 น. วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาจากท่าเรือคิตาคิวชูและสมาคมส่งเสริมการขนส่งสินค้าท่าเรือคิตาคิวชู.(Kitakyushu Port Promotion Association : KPPA) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง แนะนำผู้บริหารระดับสูงของท่าเรือคิตาคิวชู และสมาคมฯ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ