HOTSPOT
ทลฉ.ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ ในการหารือปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และ มีการแนะนำคณะผู้บังคับบัญชาของทัพเรือภาคที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สำนักงานนำร่องศรีราชา และสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เข้าร่วมการประชุมอีกด้วย