HOTSPOT
ทลฉ.ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการศาล

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ และประชุมร่วมกับ คณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ในโอกาสเดินทางมาประชุมพิจารณาการดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ณ ห้องพุทธรักษา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต่อมาเวลา 13.30 น. นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ได้บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย