HOTSPOT
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทน ท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส พร้อมด้วย คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 75 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง