HOTSPOT
ทลฉ. เปิดกิจกรรม “จิตอาสาท่าเรือแหลมฉบัง รักษ์สิ่งแวดล้อม”

     เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “จิตอาสาท่าเรือแหลมฉบัง รักษ์สิ่งแวดล้อม” โครงการจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดบางละมุง และกล่าวคำปฏิญาณ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาท่าเรือแหลมฉบัง รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมี ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ สื่อมวลชน และ ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมการเก็บขยะบริเวณชายหาดบางละมุง สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนที่ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแสดงความสามัคคีระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ในการทำกิจกรรมจิตอาสาอีกด้วย