HOTSPOT
คณะจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดูงาน ทลฉ

     เวลา 13.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นายกิตติคุณ วรรณปิยะรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทน ท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ คณะจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง