HOTSPOT
ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองโอซาก้า

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับคณะผู้แทนจากหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (The Osaka Chamber of Commerce & Industry) ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง