HOTSPOT
ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลด

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้ง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 89 รูป ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง