HOTSPOT
ทลฉ.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน.

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2562 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในโอกาสนำคณะผู้แทนรัฐสภาสหราชอาณาจักร พร้อมเจ้าหน้าที่สถานทูต เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายความคืบหน้าโครงการพัฒราต่างๆ ของ ท่าเรือแหลมฉบัง