HOTSPOT
ท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ

     เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 18 กันยายน 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทน ท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสนำนักการทูตระดับต้นจากกลุ่มประเทศ CLM มาเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังบรรยายความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ของ ท่าเรือแหลมฉบัง