HOTSPOT
รชค. ตรวจเยี่ยม ทลฉ. พร้อมมอบนโยบายให้กับพนักงาน ทลฉ.

     วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมมอบนโยบายให้กับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง
     ในการนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารจากกรมเจ้าท่า เข้าร่วมให้การต้อนรับ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่มีโอกาสตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อมอบนโยบาย และพบปะพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ในวันนี้ โดยท่าเรือแหลมฉบัง ถือเป็นท่าเรือหลักและเป็นประตูเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ที่สำคัญให้กับประเทศ และอยากให้พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของท่าเรือแหลมฉบัง และควรจะยกระดับ ท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นท่าเรือชั้นนำอันดับหนึ่งของเอเชีย และติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เพื่อรองรับปริมาณตู้สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการขยายตัวตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และของโลก รองรับเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อีกทั้ง เรายังมีโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ที่ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC รวมทั้ง เน้นเรื่องความปลอดภัยภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังทั้งหมด โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชน รวมถึงการให้บริการระดับมาตรฐานสากล และที่ขาดไม่ได้ คือ พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน ประชาชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้ง ฝากให้ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงาน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เพื่อพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้ก้าวไกลต่อไป

     ต่อมา เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ พร้อมด้วย ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารจากกรมเจ้าท่า และสื่อมวลชน เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าเทียบเรือ D1 บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด โดยมี คุณสตีเฟ่น แอชเวิร์ช กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย เรือเอก สกล โตจำเริญ ประธานบริหารงานทั่วไป นายอาณัติ มัชฌิมา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ และนายธนกฤช ประสันธวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์และสินค้าทั่วไป ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติของท่าเทียบเรืออัตโนมัติ (Automation Port) ที่นำมาใช้ปฏิบัติงานที่ท่าเทียบเรือ D1
     และ เวลา 15.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ พร้อมด้วย ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารจากกรมเจ้าท่า และสื่อมวลชน ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา และเครื่องกรองน้ำ ให้แก่ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายประวิทย์ ต่อรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม เข้าร่วมงานอีกด้วย