HOTSPOT
ทลฉ.เปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปีการศึกษา 2562

     เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 6 กันยายน 2562 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดงานโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561) โดยมี ผู้แทนจาก นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย บริษัทผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ (TLC) สมาคมขนส่งฯ ประธานชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง เยาวชนที่รับทุนฯ ผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการมอบทุนการศึกษาในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 26 ทุน