HOTSPOT
ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนรำลึก 16 ปี คุณพ่อเรย์.

     วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และ นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายงานสิงหาคม รำลึก 16 ปี คุณพ่อเรย์ จำนวนเงิน 20,000 บาท ให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์