HOTSPOT
ทลฉ.ให้การต้อนรับ ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยบรรยายเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ และมาตรการจัดการกับวัตถุอันตราย ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง