HOTSPOT
ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารของ Shandong Jiayun Group

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารของ Shandong Jiayun Group ที่เข้าเยียมชมกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ในการนี้ คณะผู้บริหารของ Shandong Jiayun Group ได้มีการลงพื้นที่ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ เพื่อดูการปฏิบัติงานจริง โดยมี นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายสรุปโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย