HOTSPOT
รอง ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สาขาท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายศักดิ์ชาย กุลสนั่น ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สาขาท่าเรือแหลมฉบัง มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่องราวและข้อเสนอแนะต่างๆ ของสมาชิกสหภาพฯ ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง