HOTSPOT
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายกฤตเมธ ปราบพาลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้ง รับฟังการบรรยายสรุปกิจการ ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง สำหรับการดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย