HOTSPOT
ทลฉ. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับชุมชนฯ

     เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นประธานเปิดโครงการห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง (ตรวจสุขภาพ) ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (บางพระ) โดยการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 39 ชุมชนๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 78 คน และเป็นหนึ่งในโครงงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย