HOTSPOT
ทลฉ.ลงพื้นที่สำรวจ ณ ชายหาดแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และนายอัมพร คชรัตน์ ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่ หลังจากได้รับแจ้งว่า พบปลาลอยตายจำนวนหนึ่ง ณ บริเวณ ชายหาดแหลมฉบัง

     โดย ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง แจ้งว่า “เหตุการณ์นี้ ได้เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ในช่วงที่ฝนตกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว เทศบาลนครแหลมฉบัง และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เคยนำตัวอย่างน้ำและปลาที่ตาย ไปทำการตรวจสอบ พบว่า คุณภาพของน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ และสาเหตุของปลาตายเกิดจาก ปลาสำลักออกซิเจน เนื่องจากปลาที่พบนั้น เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำกร่อย บริเวณป่าชายเลน ซึ่งมีสภาพเป็นด่าง ทำให้เมื่อปริมาณน้ำทะเลไหลเข้าพื้นที่ป่าชายเลน จึงทำให้ปลาลอยตามน้ำมา เมื่อน้ำลดจำนวนลง ก็ไม่สามารถกลับเข้าไปได้” สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างปลาที่ตายและน้ำทะเลบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อนำมาตรวจสอบสาเหตุต่อไป