HOTSPOT
ผอ.สำนักบริหารสนับสนุน ทลฉ. เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาอาชีพ

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารสนับสนุน เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการครั้งนี้ เป็นการจัดหลักสูตรการสอนทำขนมตาล และ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 30 คน