HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประธานชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 15 ทุน สำหรับโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง นั้น เป็นโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือแหลมฉบังได้สนับสนุน งบประมาณการดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเยาวชนที่ได้รับทุน จำนวน 51 คน และมีเยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คน อีกด้วย