HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานงานเสวนาวิชาการภาคชุมชน

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดงานเสวนาวิชาการภาคชุมชน : การพัฒนา EEC เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและนำพาความยั่งยืนสู่ชุมชน โดยมี ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมงานฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับงานเสวนาวิชาการครั้งนี้ คุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ได้มีการเสวนาเรื่อง “โครงสร้างสำคัญและความคืบหน้าพื้นที่ EEC” พร้อมทั้ง ดร.สมนึก จงมีวศิน เสวนาเรื่อง “การพัฒนา EEC เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและนำพาความยั่งยืนสู่ชุมชน”