HOTSPOT
กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ พล.อ. บัณฑิต เนียมทันต์ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง บรรยาย เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 อีกด้วย