HOTSPOT
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่ง...

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 9 ณ บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบัง โดยมี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ทั้ง 39 ชุมชน หน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยภายในงาน ผู้ร่วมงานได้ร่วมซ่อมแซมสะพาน และเก็บขยะ โดยรอบป่าชายเลนแหลมฉบัง
     สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมบูรณะป่าชายเลนแหลมฉบัง เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท และได้รับมอบเงินในการสนับสนุนจาก บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 32,000 บาท และบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท อีกด้วย