HOTSPOT
ทลฉ. จัดโครงการฝึกอบรมขับเครื่องมือทุ่นแรงให้กับชุมชน

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมขับเครื่องมือทุ่นแรงให้กับชุมชน หลักสูตร ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 (รถโฟล์คลิฟ) โดยมี เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับโครงการฝึกอบรมขับเครื่องมือทุ่นแรงให้กับชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 และเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ด้านการขับเครื่องมือทุ่นแรง ให้กับชุมชน ที่มีแหล่งที่พักอาศัยรอบบริเวณท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีทักษะ ฝีมือ และความรู้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกด้วย