HOTSPOT
ผู้อำนวยการกองการช่าง ทลฉ. เป็นประธานในการประชุมงานซ่อมแซมถนนบริเวณสี่แยกกลางทุ่ง

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายรังสรรค์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการกองการช่าง เป็นประธานในการประชุมงานซ่อมแซมถนนบริเวณสี่แยกกลางทุ่ง โดยมีนายสุขสวัสดิ์ นภาโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการช่าง พร้อมด้วย นายอภิชาติ ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย ท่าเรือแหลมฉบัง นายเกียรติศักดิ์ แช่มนิล หัวหน้าแผนกช่างโยธา พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบังชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยการประชุมครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดงานซ่อมแซมถนนบริเวณจุดตัดสี่แยกกลางทุ่ง ในวงเงินงบประมาณ 1.9 ล้านบาท ที่ บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการนี้ โดยลงนามในสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 45 วัน โดยจะมีการปิดถนนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. จนถึงวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 บริเวณสี่แยกไฟแดงกลางทุ่ง (ตามภาพ) จนถึงแยกรั้วฝั่ง A0 โดยรถที่ประสงค์จะเข้าบริเวณแยกกลางทุ่ง สามารถเลี่ยงเส้นทางได้ดังนี้ 1. หากเดินทางจากประตูตรวจสอบ 1 สามารถเลี้ยวขวา บริเวณสามแยกทางเข้า A0 2. หากเดินทางมาจากฝั่ง C สามารถใช้ถนนฝั่ง B

     โดยผู้ใช้เส้นทางฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ แผนกรักษาความปลอดภัย ท่าเรือแหลมฉบัง โทรศัพท์ 0-3840-9111 หรือกองการช่าง โทรศัพท์ 0-3840-9214 และท่าเรือแหลมฉบัง ขออภัยในความไม่สะดวก