HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราช

     เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรช่วยปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณสนามหญ้า อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง