HOTSPOT
เที่ยวเมืองโบราณ 365 วัน 365 บาท

     1 มิถุนายนนี้ เตรียมพบกับแคมเปญพิเศษ...เที่ยวเมืองโบราณ 365 วัน 365 บาท เริ่มจำหน่ายบัตรวันที่ 1 มิถุนายน 2562

เงื่อนไขการใช้บัตร

1. สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย /บัตร 1 ใบต่อ 1 เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน

2. ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นถือแทนได้

3. สามารถเที่ยวชมเมืองโบราณได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 365 วัน (นับตั้งแต่วันที่ซื้อบัตร)

4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้และขอสงวนสิทธิ์การ เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัตร 365 ซื้อทางออนไลน์ผ่าน www.MuangboranMuseum.com วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป

--------------------------------

#เที่ยวเมืองโบราณ365วัน365บาท

#เมืองโบราณสมุทรปราการ

#พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อมวลมนุษยชาติ