HOTSPOT
รอง ผอ. ทลฉ. ลงพื้นที่ ณ ศูนย์บริการผู้ประสบภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ และ ร่วมปรึกษากับ นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ณ ศูนย์บริการผู้ประสบภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง 
โดยรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมกับ นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้หารือถึงกระบวนการในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ตู้สินค้า ภายในเรือ KMTC HONGKONG ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ว่า จะมีการตั้งคณะทำงานในการพิจารณาการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด สายเรือ KMTC และผู้แทนจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมในคณะทำงาน ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง แจ้งว่า ในการพิจารณานั้น จะเร่งให้ดำเนินการอย่างเร็ว ซึ่งมีกรอบระยะเวลา ดังนี้ 1. ประชุมร่วมสามฝ่าย ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด และสายเรือ KMTC พิจารณาผลการเยียวยาตามกรณีที่เกิดขึ้น 2.ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ จะมีการชี้แจงและหารือร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด สายเรือ KMTC และผู้แทนจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบถึงข้อสรุปในการเยียวยา 3.ดำเนินการตามแผนมาตรการการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ อีกด้วย
     และต่อมาเวลา 14.45 น. รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ลงพื้นที่ ในการสอบถามประชาชนชุมชนบ้านนาเก่า ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วนั้น โดยรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง แจ้งว่า การลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการที่ต้องสำรวจชุมชนที่อยู่ภายใน 15 กิโลเมตร จากพื้นที่เกิดเหตุ โดยประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งว่า ในวันที่เกิดเหตุนั้น ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากเสียงตามสายของชุมชน ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัย รวมทั้ง มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ศูนย์บริการผู้ประสบภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง และภายหลังจากเกิดเหตุ ชุมชนไม่ได้มีความวิตกกังวลใดๆ กับเหตุการณ์นี้