HOTSPOT
ผู้ช่วยผอ.กองบริหารงานทั่วไป ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผบ.โรงเรียนเสนาธิการ

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 39 พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการ และโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง