HOTSPOT
ผอ.กองนิติการและจัดการทรัพย์สิน ทลฉ. ร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ”

     วันที่ 19 เมษายน 2562 นางกาญจนา แก้วทอง ผู้อำนวยการกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยพนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ” ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นกิจกรรมการตักบาตรในวันพระใหญ่ประจำเดือนเมษายน 2562 และครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562