HOTSPOT
ผอ.สำนักบริหารงานสนับสนุน ทลฉ.ร่วมงานสักการะเจ้าแม่พัดโบก เจ้าพ่อสัมฤทธิ์

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เข้าร่วมงานสักการะเจ้าแม่พัดโบก เจ้าพ่อสัมฤทธิ์ พร้อมทั้ง มอบเงินสนับสนุนให้กับชุมชนบ้านแหลมฉบัง จำนวน 5,000 บาท ณ ศาลเจ้าแม่พัดโบก เจ้าพ่อสัมฤทธิ์