HOTSPOT
ผอ.สำนักบริหารงานสนับสนุน ทลฉ.ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

     วันที่ 5 เมษายน 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย นางชยกร ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการกองการบุคคล เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบัง