HOTSPOT
พิธีลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบตรวจสอบตู้

     เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 26 มีนาคม 2562 เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ แบบคนขับรถที่สามารถขับผ่านได้โดยไม่ต้องจอด (Fast Scan) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่บริเวณด้านหลังประตูตรวจสอบสินค้าที่ 1 และพื้นที่บริเวณแยกทางเข้าท่าเทียบเรือ A0 ณ ห้องประชุม3 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง