HOTSPOT
ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนในโครงการเดินวิ่ง “ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน”

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2562 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนในโครงการเดินวิ่ง “ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน” ให้กับโรงพยาบาลบางละมุง เป็นจำนวนเงิน 217,929 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้บริการแก่ชุมชนและผู้ใช้บริการทั่วไปให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพยิ่ง โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง