HOTSPOT
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ”

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ” ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นกิจกรรมการตักบาตรในวันพระใหญ่ประจำเดือนมีนาคม 2562 และครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2562