HOTSPOT
ฟอรั่ม 21 และผู้สื่อข่าวท้องถิ่นใน EEC ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ ดร.วัลยา ภูมิภักดีพรรณ ผู้อำนวยการฟอรั่ม 21 (Forum 21st) และคณะผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในพื้นที่ EEC พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายสืบกุล กลิ่นแย้ม นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง