HOTSPOT
กิจกรรมผู้บริหารพบปะสนทนากับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง.

     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในกิจกรรมผู้บริหารพบปะสนทนากับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และ ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ในการนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง อีกทั้ง กล่าวนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ทำงานอย่างเป็น TEAMWORK ทำงานหนักขึ้น และมีความสุขมากขึ้น กับงานที่ทำ อีกด้วย