HOTSPOT
ทลฉ. รับคณะสถานเอกอัครราชทูชทูต ณ กรุงโตเกียว.

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง