HOTSPOT
ทลฉ.งานพบปะ พูดคุย กับทีมงานสานสัมพันธ์ลูกค้า

     เมื่อเวลา11.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นประธานในงานพบปะ พูดคุย กับทีมงานสานสัมพันธ์ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าเรือแหลมฉบัง ในหัวข้อเรื่อง “การขอยื่นคำร้อง นำเรือเข้าเทียบที่ท่าเรือแหลมฉบังทางเว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานเพื่อนำไปพัฒนาระบบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้สมัครใช้งานมากขึ้น ณ ร้าน VIP ส้มตำ club แหลมฉบัง