HOTSPOT
ผู้ช่วย ผอ.การกองบริหารงานทั่วไป ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์” พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยหลักสูตรนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์