HOTSPOT
บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง