HOTSPOT
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากการท่าเรือนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากการท่าเรือนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมบรรยายสรุปโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง