HOTSPOT
ผู้ช่ ผอ.กองบริหารงานทั่วไป ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 118

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 118 จากวิทยาลัยการตำรวจ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง