HOTSPOT
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของ CLMV ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 มกราคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของ CLMV พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง