HOTSPOT
ทลฉ. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 มกราคม 2562 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 740,000 บาท โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 21 โรงเรียน มอบทุนอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ และ มอบทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส จำนวน 6 มูลนิธิ และศูนย์การเรียนรู้พัฒนา สตรี และครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง