HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2561

     เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2561 (The 5th Thailand Rail Academic Symposium -TRAS 2018) Rail Logistics for Eastern Economic Corridor - Technology & Innovation ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เสวนา ร่วมกับ คุณกฤษฏาพล มณีเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด การรถไฟแห่งประเทศไทย คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คุณเกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ในหัวข้อ "ความท้าทายในการจัดการโลจิสติกส์ด้านขนส่งสินค้าทางรางในพื้นที่ EEC" ที่มี คุณกนก จุฑามณี เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยสภาพปัจจุบัน และแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ที่จะเป็นการเพิ่มโหมดการขนสินค้าด้วยระบบขนส่งทางรางอีกด้วย