HOTSPOT
ทลฉ.ชี้แจงเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

     เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการชี้แจงเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และภาคเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมบริหารและประกอบการโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F 

     โดยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เอกชนผู้สนใจเข้าร่วมบริหาร และประกอบการในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 และมีการเปิดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนฯ ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และมีเอกชนที่ซื้อเอกสารการคัดเลือกฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย 

     สำหรับโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เป็น 1 ใน 5 โครงการสำคัญในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับ ความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีรูปแบบ คือ ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรั