HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 18.30 น. วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีสายการเดินเรือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้เช่าพื้นที่ และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟสุวรรณ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับผู้ใช้บริการและ เลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดีแกรนด์ จ.นครปฐม