HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corrido

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 กันยายน 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้แทนชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับกิจกรรมวันนี้ มีการสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรในการบรรยาย